วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 1-10

การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง มีจำนวน 55 คลิปความรู้ เป็นจุดเริ่มและพื้นฐานที่สำคัญยิ่งของผู้สนใจในวิชาฟิสิกส์ กับประเด็นพื้นฐาน

การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 1

การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 2

การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 3

การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 4

การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 5

การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 6

การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 7

การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 8

การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 9

การเคลื่อนที่แนวตรง ตอนที่ 10

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น